Stor skillnad i pris på hemstädning mellan Uppsala och Gävle

Uppsala är en av de större städerna i Sverige medan Gävle ligger på ca 15:e plats gällande antal personer som bor i staden. Detta märks på flera sätt och inte minst gällande bostadspriser och priser på tjänster. I Uppsala är det stor bostadsbrist och överlag får man betala mer för det mesta. Staden kan helt enkelt klassas som storstad med dess fördelar och nackdelar. En jämförelse på prisnivåerna gällande hemstädning visar även att priser och prissättning skiljer sig åt.

Utbud: Att det finns fler städföretag i Uppsala än i Gävle är inte oväntat. Det är en betydligt större stad och utöver det finns en mängd mindre orter i närheten dit städföretagen även kan ta sig för att utföra sina tjänster. Gävle är mindre och har även betydligt färre orter omkring sig. Detta återspeglar sig i att antalet städföretag som går att anlita blir betydligt fler i Uppsala. För kunden är detta positivt då man kan ta in offerter från fler och konkurrensen lätt bli tydligare.

Hur räknas priset ut: Det finns generellt två sätt att presentera priset på hemstädning. Antingen tar städföretaget betalt per timme. När kunden beställer en städning uppskattar städföretaget hur många timmar som städningen kommer att ta. Men eftersom det är betalning per timme så kan priset både bli högre och lägre. I detta fall anges priset alltså per timme.

Den andra vägen är att ange priset per kvadratmeter. På hemsidan anges hur många kvadratmeter som bostaden består av och därefter presenteras det direkt ett pris. Det är då ett fast pris på hemstädningen.

I Gävle är det ungefär lika i antal mellan städföretag som tar betalt per timme eller per kvadratmeter. Ser man på städföretag utanför staden (exempelvis Ockelbo, Tierp osv.) blir det allt färre som tar betalt beroende på boyta.

I Uppsala är det däremot vanligare med fast pris beroende på yta som ska städas. Självklart kan det vara lokala avvikelser men det finns statistik som visar mot att ju större stad det är desto vanligare med fast pris. Eventuellt kan detta ses som en konkurrensfördel som städföretagen måste ta till i städer med fler invånare.

Pris: Bland de städföretag som granskades så gick det att få hemstädning billigast i Uppsala. Som nämnts ovan, kan det större utbudet mycket väl ligga till grund för detta. Fler företag skapar större konkurrens och även olika inriktningar på företagen.

19 Jul 2017