Prissättning för ett företag i Stockholm

För den som driver ett företag så städningär målet alltid att gå med vinst. Inte bara för att det är trevligt att tjäna pengar utan för att upprätthålla aktiekapital, bygga buffert för framtida lågkonjunktur inom sin bransch och många andra faktorer. Även om det inte går att sätta ett snitt för alla branscher så är 5-10% i vinstmarginal ett sundhetstecken för de allra flesta företagen.

Prissättning en viktig faktor för vinsten

En viktig och självklar faktor för att göra vinst är att ha en bra prissättning på sina produkter och tjänster. Är priset för lågt så kan företaget gå med brakförlust och är priset för högt så vill ingen köpa av en. Vad ska man då tänka på när man ska sätta pris på sina tjänster? Låt oss ta ett exempel där många kommer att känna igen sig, en städfirma i en storstad som Stockholm, som exempelvis https://www.städfirmakungsholmen.se

Risker med prissättning för en städfirma i Stockholm

  • De risker som finns vid prissättning är bland annat:

  • En stor prissänkning kan göra att företaget blir överbelagt med jobb

  • En stor prishöjning gör att kunder byter leverantör

  • Det som kallas för marknadspriset är för olönsamt

Stor prissänkning

I en stor stad som Stockholm så finns det väldigt många aktörer inom de flesta branscherna. För en städfirma så är konkurrensen stenhård trots att marknaden är väldigt stor med många potentiella köpare. Om man sänker priset för mycket så kan det innebära att för många kunder hör av sig med beställningar. Konsekvensen blir att man inte kan leverera till alla och missnöje skapas. Samtidigt har man förlorat i marginaler vilket gör att det är svårt att bygga upp den likviditet som behövs för en expansion.

Stor prishöjning

En städfirma som höjer priset rejält måste ha visat på väldigt bra kvalité för att kunderna inte ska säga upp avtalen och anlita ett annat företag. För att generalisera lite så är relationens vikt vid val av leverantör viktigare i en liten stad än i en av storstäderna vilket då också gör prisförändringar extra riskfyllda.

Marknadspriset är inte lönsamt

Marknadspriset är det som man ofta får sålla sig till när man driver ett städföretag eller annat företag som har många konkurrenter. När marknaden är väldigt transparent som när man snabbt kan jämföra priser på nätet så kommer dessutom priserna att behöva jämna ut sig hos företagen i branschen. Det är väldigt ovanligt att företagen med de högsta priserna är de som får sätta standarden för branschen. Priset som ”marknaden” efterfrågar brukar dessutom inte vara något som kunderna har satt utan framför allt är det konkurrenterna som tittar på varandra och utgår från det. Om ett rikstäckande företag i branschen sätter samma priser över hela Sverige så kan det ha negativ inverkan på ett företag som bara arbetar i Stockholm. Kostnaderna är generellt högre i storstäderna och därmed bör även priserna följa med. Om marknadspriset är en förlustaffär så behöver man fundera ett par gånger innan man följer med i priskriget.

22 Jan 2019