Olika städmaskiner, medel och redskap

För att en städning ska kunna göras effektivt krävs det att man har rätt medel, städmaskiner och redskap. Givetvis går att det att göra en städning utan dessa, men nackdelarna med dålig utrustning är många. Framför allt kan det påverka ergonomin (om man behöver torka med en trasa på golvet till exempel), men det tar också bra mycket längre tid än med dessa städmaskiner och redskap som hjälp.

Dammsugare

Dammsugare är städmaskiner som har gjort livet enklare för många sedan de kom. Med en dammsugare kan man enkelt få upp smuts och damm från golvet. Dammsugare har dock inte alltid drivits av elektricitet och varit så enkla att använda som de är idag. Innan el användes gjordes otaliga försök att tillverka dammsugare som drevs av blåsbälgar.

Dessa dammsugare såg lite annorlunda ut och var opraktiska – åtminstone jämfört med dagens modeller. Det krävdes nämligen två personer för att sköta en dammsugare som drivs med blåsbälg; en som skötte bälgen, och en som riktade munstycket mot dammet. Dessutom fanns det ofta problem med att hålla kvar smutsen som sugits upp i behållaren.

Större städmaskiner

Större städmaskiner används sällan i hem. Istället är det mer hos företag och i stora lokaler i allmänhet som man ser städmaskiner användas. Dessa städmaskiner är oftast mycket effektiva jämfört med att använda en mopp eller annat enklare redskap, till exempel. En enskild medarbetare kan ta hand om stora ytor golv på en dag med en dylik maskin. Detta utan få problem med ryggen eller löpa någon större risk för andra belastningsskador.

Dessa typer av städmaskiner varierar en hel del i storlek. Vissa ser nästan ut som åkgräsklippare och har en mycket hög arbetskapacitet. Dessa lämpar sig väl på stora och öppna ytor, men kan knappast städa bra i utrymmen med många hörn och vrår. Det finns också maskiner man går med framför sig, ungefär som en vagn. Dessa är lite lättare att hantera i utrymmen där det finns mycket möbler, eller där det är många vrår och små utrymmen som ska rengöras.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel används vid de flesta typer av städningar. Ofta förknippar man dessa med sprayflaskor som används för att till exempel torka bordet eller diskbänken med, men det finns många fler former av det än så. Till exempel finns en rad olika rengöringsmedel som är framtagna med en specifik och lite mer avancerad tillämpning i åtanke. Ofta ser man dessa typer av rengöringsmedel i bio- och kemiindustrier, där många farliga ämnen hanteras.

Rengöringsmedel är även det som vi städar golvet med när vi moppar och som vi använder med städmaskiner. Även diskmedel, tvättmedel, tvål och såpa är per definition rengöringsmedel – och kanske även de vi använder mest.

29 Jun 2017