Många kök är smutsiga - tyvärr

Att många restauranger inte sköter om hygienen i kök är tyvärr ett relativt utbrett problem. Det finns ställen där man tillagar mat, som är lika renliga som bilverkstäder. Många kunder som äter på sådana restauranger skulle sluta äta om de gick ut i köket och såg hur ”renligt” det är i vissa kök, eller bristen av densamma. Ska maten smaka bra och gästerna må bra av maten som tillagas är det mycket viktigt att köket är rent.

Så måste fett hanteras

Vissa restaurangkök handskas med mycket fett. Gatukök, till exempel som grillar maten och behöver fettet när de steker maten, har mycket fett som måste bort när arbetsdagen är slut. Då är det mycket viktigt att fettet inte åker med avloppsvattnet ut i rören. Sedan några år tillbaka finns det krav på restaurangkök att installera fettavskiljare. Då är det en separat tank dit allt avloppsvatten går, och som separerar fettet från vattnet. Då kan man sedan tömma tanken och låt fettet slängas med komposten istället för att. Fettet går ut i avloppsvattnet. 

Fett lägger sig inuti rör

Det fett som slängs med vattnet lägger sig som en hinna inuti rören. Det händer om och om igen, till sist har man så tjock hinna med fett att inget annat tränger igenom i röret och man har fått ett stopp i rören. Istället för stopp i rören kan man istället installera fettavskiljare som ser till att fettet inte följer med i avloppsvattnet.  Då slipper man få stopp i rören, som kan kosta en hel del. I värsta fall måste man spola med hett vatten, vilket medför höga kostnader. Särskilt om de är gamla rör som gärna täpps igen.

Fettavkiljare är miljövänliga

Det är miljövänligt att återvinna det fett som restauranger och storkök har använt i matlagning. Det kan återvinnas och användas i fabriker. Och miljövänliga är något som vi alla måste bli. En sådan fettavskiljare är lätt att installera. Det företag som säljer fettavskiljare kommer ut och installerar den så att den fungerar på rätt sätt. Är det så att man behöver mer än fettavskiljare kan man även få hjälp med matavfallskvarnar, oljeavskiljare, stamspolning och rörinspektioner; allt som krävs när man hanterar feta saker.

Känner du inte till något företag som söljer fettavskiljare kan du googla fettavskiljare och så den ort du bor på, så får du förslag på flera företag som säljer fettavskiljare. Då kan du begära om offerter och jämföra dem med varandra. Välj då den du anser har det som passar bäst för din verksamhet.

23 Mar 2018