Kvalitet före pris för kontorsstädning

Som företagsledare så har man ett tungt ansvar gällande trivseln som finns på den arbetsplats man tillhandahåller sina anställda och en av de viktigaste frågorna i detta gäller städning och hygien. Av förklarliga skäl, man trivs generellt sett bättre om det är rent och fräscht – och är beredd att försöka hålla den standarden – och trivs man: Ja, då presterar man också bättre.

Det finns således all anledning att fästa ett större fokus på frågan kring städning och vilket företag man ska välja för som partner. Ett val som i mindre städer ofta blir självklart då urvalet bland verksamma städföretag ofta sträcker sig till en- eller två stycken. I Stockholm dock så medför det enorma urvalet problem detta då både pris samt kvalitet hos alla dessa städföretag i allra högsta grad är något varierande.

Först och främst här – om vi ska ge ett tips till ett företag som jobbar inom kontorssbranschen i Stockholm så är det följande: välj ett städföretag som kan erbjuda ett gott jobb vid kontorsstädning. Tyvärr så är detta företag sällan det som ger det billigaste priset – men vi hävdar ändå att kontorsstädning och en god kvalitet inom detta är något som lönar sig mer än de pengar man tjänar på att välja en alltför billig städfirma.

Belöningen ser man nämligen i en större arbetsglädje, man ser den därigenom i en ökad produktivitet, man ser den vid kundmöten (där renlighet är ett absolut måste) och man kommer definitivt att se det på antalet sjukdagar som minskar dramatiskt som en följd av en korrekt kontorsstädning.

Kvalitet ska alltid sättas framför ett billigt pris och här ska vi även tillägga att det inte handlar om några enorma summor som skiljer en högkvalitativ städfirma åt från en sämre sådan i Stockholm.

Välj rätt städfirma för kontorsstädning i Stockholm

Att välja den absolut billigaste ska man således undvika gällande sin kontorsstädning, men finns det något som man aktivt ska söka efter då man väljer ett städföretag? Ja, vi kan räkna upp några punkter som kan göra skillnad och som man ska ha i åtanke som företagsledare på jakt efter en partner för kontorsstädning.

  • Effektivitet. Kontorsstädning sker på kvällstid och ger städaren ett lättare jobb så tillvida att ingen störs. Effektivitet kommer här – förutsatt att städaren i fråga är skicklig – per automatik.
  • Samma person. Av ovan nämnda skäl blir jobbet bättre om städaren vet hur ert kontor ser ut, vad som ska städas och hur lång tid varje moment tar.
  • Pålitlighet. Ert kontor innehåller en massa känsliga dokument, papper som de anställda behöver och teknisk utrustning som absolut inte får blötas ner. Valet av städfirma för er kontorsstädning blir väldigt viktigt här. Slarvas det så kan det påverka er produktion. En trasig dator tar tid att ersätta.
5 Oct 2017