Hur går det för städföretagen i krisen?

Städbranschen har precis som övriga företag drabbats av den pågående krisen i ekonomin. När coronapandemin svepte in över landet i början av året så stod många som handfallna utan att veta hur det skulle hantera situationen. Företag stängde och många förlorade snabbt beställningar och kunder då ingen riktigt visste hur man skulle agera. Från myndigheterna kom olika besked varje vecka och andra länder agerade med att stänga ner allt. 

Med tiden började det komma rekommendationer kring hur man skulle agera, men då var skadan redan skedd för många företag. En av branscherna som drabbades var förstås städbranschen som i mångt och mycket är beroende av att andra verksamheter fungerar för att man ska kunna utföra sitt uppdrag.

Varsel, uppsägningar och uteblivna timmar

Många i städbranschen vittnar om att det har blivit riktigt tufft medan andra har haft ett rejält uppsving på sistone. Det är främst städföretag som arbetar mot privatkunder och med kontorsstädning som har haft det svårt. Många har förlorat sina uppdrag både på grund av att de har fått sina avtal uppsagda och andra då kunderna helt enkelt har gått i konkurs.

Bland städpersonalen berättar särskilt timanställda om att de har haft svårt att fylla sitt schema med tillräckligt många arbetstimmar för att klara sig. Här finns behov av ytterligare stödinsatser från statens sida för att ge trygghet även åt de personer som är beroende av att få tillräckligt många uppdrag. Och det gäller förstås inte bara städbranschen.

Städföretag som däremot har vänt sig till offentlig verksamhet som sjukhus, skolor och myndigheter har haft fullt upp då efterfrågan på städning har ökat kraftigt. Man har begärt ytterligare städinsatser för att hjälpa till att minska smittspridningen. Här har smarta företagare passat på att ställa om snabbt och erbjuda tjänster som varit efterfrågade även när övriga delar av branschen har gått dåligt. 

Stängda kontor innebär mindre jobb

Städfirmor som huvudsakligen sysslar med kontorsstädning och butiksstädning har drabbats mycket hårt sedan pandemin bröt ut eftersom många företag helt har stängt sina kontorslokaler och istället arbetar på distans. Somliga har lyckats hanka sig fram genom att använda sig av korttidspermittering och stöd från staten medans andra inte har klarat av nedgången och har fått ansöka om konkurs.

Nu när trenden sakta börjar vända och företagen bitvis återgår till att arbeta från kontoren igen så kan man räkna med att efterfrågan kommer att öka på nytt. Tillhör du en av dem som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så är det helt rätt tid att fundera över om du själv kan driva städföretag på egen hand. Ett kraftfullt säljargument för att välja just dig kan vara att du hjälper företaget att förebygga nya utbrott av smittan genom att städa regelbundet och noga.

Det kommer att vara den typen av tjänster som blir efterfrågade under lång tid framåt. När kontoren öppnar igen måste företagare se till att det är extra rent på kontoren för att undvika smittspridning och även i privata hem kommer man att se att beställarna blir allt mer medvetna om behovet av riktigt bra städning för att man ska hålla sig frisk. Var en smart företagare och använd detta som ett smart säljargument för dina tjänster så kommer du att ha gott om jobb under lång tid framöver.

8 Oct 2020