Hemstädning - så fungerar det

Hur ska man egentligen ställa sig till det faktum att fler och fler familjer väljer att ta professionell hjälp med hemstädning? Handlar det om någonting som ska ses med moraliska betänkligheter eller är det tvärtom någonting som enbart är positivt? Vi anser attd et lutar mer åt det sistnämnda. Man måste se professionell hemstädning och andra hushållsnära tjänster som faller in under rut-avdraget ur det egentliga perspektivet - nämligen att de verkligen underlättar för de familjer som väljer det. 

Kort sagt: väljer man att betala för professionell hemstädning så får man - utöver ett skinande rent hem - också tid över för annat. För en familj kan den extra tiden vara guld värd och vara det avgörande i att få vardagen att gå ihop rent logistiskt. Speciellt tydligt är detta för barnfamiljer i större städer.

 

Inte det minsta skamligt få hemstädning

Att hemstädning har en lite negativ klang och att det handlar om att man inte orkar städa på egen hand är något som kommer från svunna tider - idag är den frågeställningen att anse som irrelevant då det visat sig att de största användarna av tjänsten är A) småbarnsfamiljer och B) tillhör medelklassen rent ekonomiskt. Något som naturligtvis har att göra med den skatterabatt vi nämnde ovan - Rut-avdraget -  som innebär att man får göra avdrag för hemstädning och där du konkret alltså kan dra av halva arbetskostnaden som städföretaget lägger ner - med ett tak på 25.000 kronor/år. 

En familj i Göteborg som har två stycken vuxna - och rut-berättigade (något man snabbt kan kolla upp på Skatteverkets hemsida) - kan alltså göra avdrag under ett gemensamt tak på 50.000 kronor för sin hemstädning. 

Det ska du tänka på vid din hemstädning

Att välja hemstädning ska alltså ske utan tvivel - den stora frågan bör istället vara vilken firma man väljer. Däri ligger nämligen problemet. Det finns lite för många aktörer på marknaden för att valet ska kunna ske på måfå - det krävs lite research innan man som privatperson skriver under ett avtal. 

Vi tänkte därför rada upp några punkter som kan vara värda att tänka på då det gäller hemstädning. Förhoppningsvis kan dessa punkter fungera som tips och leda dig till rätt städföretag: 

  • Hur många anställda? Ett mindre eller ett större städföretag har olika för- och nackdelar. En viktig fråga i detta är att få svar på hur pass benägna de anställda är att stanna. Ett städföretag med hög ruljans hos de anställda erbjuder förmodligen ganska dåliga arbetsvillkor och löner - ett företag där de anställda stannar däremot; de gör någonting rätt.
  • Provstädning En provstädning bör genomföras innan du bestämmer dig. Dels för att du ska kunna avgöra kvaliteten och dels för att företaget ska kunna planera för vilken tidsåtgång som krävs.
  • Referenser : Be om några nummer till andra kunder i Göteborg och fråga dessa hur de upplever sin hemstädning. Fråga även hur deras upplägg ser ut och om det, vid intresse, är något som du ska använda dig av. Hemstädning kan ske veckovis, månadsvis eller någon gång per kvartal - du bestämmer själv.
  • Städare Att ha samma städare varje gång är en trygghet för dig. Och, det ger även ett bättre jobb då städaren i fråga vet hur du bor och hur du vill ha det. Vid sjukdagar och annan frånvaro så ska du informeras och ta ställning till om någon annan städare ska komma eller om din hemstädning ska utebli helt.
20 Mar 2018