Funderar du på jobb som byggstädare?

Hur arbetar man med byggstädning? Det kanske inte är alla som har tänkt på att efter ett stort bygge, behöver man få bort allt spillmaterial som har bildats när byggföretaget är klart med sitt arbete.

Det bildas mycket damm, efter alla borrningar och sågningar av virke och metall. Det blir kvar en hel del material, som inte kan återanvändas, byggarbetarna klampar runt med gyttjiga skor, det ligger isoleringsmaterial här och där, likaså spikar och skruvar som måste bort, innan man kan gå vidare och börja arbeta med själva inredningen. Det är då som en byggstädningsfirma ofta går in och städar bort allt överblivet material.

Ett varierat arbete

Ibland behöver det inte vara så att man städar bort på stora byggen, som när man bygger stora flerfamiljshus, eller någon fancy, arkitektritad byggnad i stan. Ibland blir man anlitad att städa i ett litet hus, som man byggt färdigt, men där man inte vet hur eller vart allt överblivet material ska ta vägen. Det kan vara farliga kemikalier, färgburkar och allehanda skräp som inte bara kan kastas i en återvinningscentral, eller avstjälpningsplats.

Då krävs det att en professionell städfirma har kunskapen och kan ta hand om allt som inte alla känner till. Det är mycket viktigt att ta hand om kemikalier, så de inte sprids i naturen och förgiftar miljön.

Du arbetar med stora maskiner

När man arbetar med byggstädning, är det inte att rengöra toaletter, kök eller sovrum man arbetar med. Istället använder man stora städmaskiner, som är väl utrustade för att ta hand om allt byggdamm. Man kanske får hantera en stor lastbil som fraktar bort materialet, och fraktmaskiner för containrar. Allt blir i större dimensioner när man arbetar med byggstädning. Om man jämför med hushållsstädning, är den i liten skala. En byggstädning handlar om att rengöra i stor skala.

Ibland får man sanera byggnader

Ibland är det inte bara på nybyggen som man får städa, det kan även handla om att sanera byggnader på farliga ämnen. Då gäller det att ha rätt kunskap om hur man går tillväga för att skydda sig själv och andra. Du får då utbildning i ämnet, så att du kan utföra jobbet på rätt sätt. Man kan också utföra rivningar – och förstås – städa efteråt.

Ibland får man göra efterkontroller

Som ett företag inom byggstädning kan man också utföra kontroller och besiktningar, så att byggnader är säkra för människor att vistas i. Det är helt enkelt ett ganska varierat arbete. Så arbetar på ett företag med bland annat byggstädning kan man få göra lite allt möjligt. Den ena dagen blir sällan den andra lik.

9 Feb 2018