Därför är mögelsanering viktig

Mögel kan ge svår astma, lungsjukdomar och i förlängningen svårt att andas. Det är synd om det ska bli på det viset, att man inte får ha sin hälsa och kunna leva länge. Man måste inte ha mögel hemma, som gör både en själv och alla i huset sjuka. Då är det bättre att avlägsna möglet innan det har förstört både människor och hus. Mögel är eventligen ett samlingsnamn på en hel bakterie- och svampvärld. Det finns i skog och natur och hör hemma där. Vi människor ska helst inte andas in det. En och annan dag i skog och mark är inte så farligt, men flera månader med svamp- och mögelsporer i luften är inte alls bra. Finner man sådant i sitt hus, bör man genast ta bort det.

Mögelsanering i sitt hus

Har man hemma något som liknar mögel är det ganska illa. Det innebär att man andas in mögel som kan göra en sjuk. I förlängnignen gör det både en själv och huset sjukt. Skulle det vilja sig så illa att möglet får växa till sig fritt, kan det angripa huskonstruktionen och göra så att det blir omöjligt att bo i det. Har mögel börjat angripa själva huskonstruktionen kan det bli omöjligt att riva ut det som har blivit angripet, och huset kan bli utdömt som obeboeligt. För om mögel får fäste i ett hus, kan det sprida sig. Då måste man avlägsna allt som har angripits, riva ut och ersätta med nytt och fräscht material.

Viktigt hur man sanerar mögel

Som lekman kan man inte ge sig på mögel. Det gäller att man kan rengöra alla angripna ytor mot möglet. Då måste man använda speciellt tillverkat rengöringsmedel som effektivt tar bort allt mögel och alla mögelsporer. Innan man gör det ser man till att bygga luftslussar som skyddar omgivningen mot möglet. När det är gjort är det dags att sanera med rengöringsmedlet och då ser man till att behandla allt som har blivit angripet. Dessutom ser man till att spruta lite extra på annat material och förhindrar på så sätt att möglet ska kunna växa till sig på andra ställen.

Viktigt motverka mögeltillkomst

Sedan är det mycket viktigt att motverka att det börjar växa mögel i ens hus. Mögel vill ha organiskt material och fukt för att kunna växa. Att motverka det gör man genom att hålla huset rent och torrt och fritt från fukt. Vill du läsa mer om mögel och mögelsanering? Då kan du läsa mer här: https://www.mögelsaneringstockholm.nu.

21 Apr 2019