Besparing på kort sikt kan bli dyrt i längden

Som företagare är det viktigt att prioritera det som ger mest utdelning. Personalen ska användas till det som de är specialiserade på och inte sättas på att själva städa sina kontor.

Många små företag har en tendens att låta personalen fylla en mängd olika tjänster förutom huvuduppgifterna. Någon kan vara receptionist, löneassistent, hr, laga mat och städa. Men att använda sin personal till att utföra arbetsuppdrag som de är överkvalificerade för är sällan lönsamt i längden. Det handlar inte enbart om vad den egna personalen kostar i timmen i jämförelse med vad till exempel en städfirma kostar, utan det handlar om mycket mer än så.

Fokus och ekonomisk vinst

Vilken arbetsuppgift man än väljer, som personalen är överkvalificerade för, så handlar det inte enbart om vad till exempel en städare kostar i jämförelse med en ingenjör. Att vara ansvarig för ett flertal arbetsuppgifter, där vissa inte står på anställningsavtalet, skapar splittring och forskning har visat att den som blir störd i ett arbetsmoment tar cirka en kvart på sig innan den kommer in i samma fokus som innan störningen. Störningen kan vara ett telefonsamtal, en notis på mobilen, någon som går förbi och börjar prata, eller annan valfri anledning. Att ha en anställd som från morgon till kväll tillåts hålla fokus på sin arbetsuppgift är alltså i allra högsta grad av tidsmässig, och därför ekonomisk, vinst.

Högt och lågt på kontoret

En arbetsplats är som ett hem och en familj på många vis. Det finns en hierarki där någon, eller någras, ord väger tyngre än andras och där ageranden som inte har med arbetsuppgifterna att göra, kan vara irriterande och störande. Det har skrivits spaltmeter med hur man inte ska agera på ett kontor för att inte skapa irritation bland kollegor, och böcker har givits ut med de arga lappar som kollegor kan skriva till varandra. Vanligaste platserna för irritation är toaletterna och köket. Den som lämnar spår efter sig eller inte bäddar för en trevlig upplevelse för nästa besökare, kan hitta en arg lapp vid nästa besök där det står något som: din mamma arbetar inte här. Många företag har märkt att all sorts irritation blivit mindre när man anlitat en städfirma som regelbundet utför kontorsstädning och däremellan skapat rutiner för att minimera möjligheten till misskötsel av de slarvigare anställda. Och mindre irritation, och lappskrivande, skapar dessutom mer harmoni och arbetsglädje.

8 Mar 2020